Wonderwoods

Wonderwoods. Twee torens. Een visie. Het herstellen van de stedelijke biodiversiteit.
Daarmee blazen we nieuw leven in onze relatie met de natuur en inspireren we toekomstige generaties om
in harmonie met andere soorten te leven in het hart van Utrecht.

wonderwoods.com